GRATIS Greater Potentials Lidmaatschap

  • Toegan tot alle artikels, video's en advies
  • Exclusieve kortingen via e-mail
  • Gratis tips en meer diepgaand advies in de nieuwsbrief

Ik aanvaard het privacy beleid


Of Krijg Direct Toegang Via Facebook:

Privacy beleid: We geven jouw gegevens nooit door.
Je kunt jouw lidmaatschap op elk moment stoppen.

Wetenschap Staat Verstomd Na Buitenlichamelijke Ervaringen


Een recent onderzoek meent de sleutel
tot de out of body experience, gevonden
te hebben.

Onderzoekers stelden vast dat iemand
zijn lichaam buiten zichzelf kon ervaren
wanneer ze de hersenen met elektroden
stimuleerden.

Echter die zintuigelijke ervaring
verwarren met een echte uittreding,
gaat voorbij aan eerder onderzoek waarbij iemand buiten het lichaam correct de getallen las van een
papiertje  dat omgekeerd aan het plafond was geplakt.


(Lees de rest van dit artikel wanneer je gratis lid wordt)